Služby

Building Expert s.r.o.

Představení společnosti

Společnost Building Expert s.r.o. byla založena v roce 2014 za účelem poskytování služeb, zejména ve stavebnictví, se zaměřením na tyto hlavní činnosti:

  • výstavba inženýrských sítí — vodovodů a kanalizací
  • výstavba čistíren odpadních vod a jiných vodohospodářských objektů na síti
  • revitalizace toků, protipovodňová opatření, rybníky
  • zemní práce, zakládání staveb
  • silniční stavitelství - zpevněné plochy, komunikace, chodníky

Firma disponuje kvalitní technickou skupinou, která ve spolupráci s dalšími odbornými dodavateli, zajistí pro investory kompletní dodávku díla, stavební a projekční inženýring, včetně posouzení možnosti zajištění financování předmětné investice. Máme zkušenosti s vodohospodářskými projekty pro veřejný sektor financované ze státních prostředků, resp. z EU.

Opíráme se o zaměstnance s dlouhodobou zkušeností z oboru. Disponujeme vlastními rypadly a nakladači, včetně drobné mechanizace pro uvedené činnosti. Známe osvědčené dodavatele z oboru, se kterými jsme schopni realizovat i velké stavební zakázky včetně technologických celků.

Filozofie společnosti není budovat velkou výrobně - inženýrskou firmu, ale odborný a akceschopný subjekt odpovídající velikosti, který může nabídnout služby napříč trhem, od subdodávek pro velké stavební firmy, přes práce pro investory z veřejného sektoru až po služby pro drobné jednorázové investory.

Výstavba inženýrských sítí

Vodovodů a kanalizací

Výstavba čistíren odpadních vod

A dalších vodohosp. objektů na síti

Revitalizace toků

Protipovodňová opatření, rybníky

Zemní práce

Zakládání staveb

Silniční stavitelství

Zpevněné plochy, komunikace, rybníky